úvod

p l y n o    o p r a v y      S e n i c a – n a . t e l. . o b j e d n á v k u

v čase zákazu vychádzania nerobíme

PRI OPRAVE BUDE PRÍTOMNÁ IBA JEDNA OSOBA S DODRŽIAVANÍM HYGIENICKÝCH POŽIADAVIEK PRREDPÍSANÝCH KRÍZOVÝM ŚTÁBOM PROTI PANDÉMII AKO VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH.

Pri podozrení na pendemiu, či nedodržaní potrebných opatrení môže byť oprava odložená.

V prípade potreby treba predložiť negatívný test na Covid 19 a ak treba zmeranie teploty, po začiatku očkovania vakcínou, sa nezaočkovaným oprava nevykoná.

V nevyvetraných priestoroch sa musí najprv urobiť min. 20 min. ionizacia priestorov a následné odvetranie priestoru opravy.

čistenie     spustenie pred sezonou    opravy     nastavenie     výmena

Dakon, Destila, Bengal, Gazex, Eta, Viadrus, Oskar, PKM, Protherm, Junkers, Celtic, Minitherm, Mora
staré gamaty Mora, Gamat 4000, Gamat 461, Lampart, Karma 21 a pod.

!!!   nie kondenzačné kotle   !!!


MAIL: olsonsro692@gmail.com

…………………….   miku  ……………..