úvod

p l y n o    o p r a v y      S e n i c a – n a . t e l. . o b j e d n á v k u

PRI OPRAVE BUDE PRÍTOMNÁ IBA JEDNA OSOBA S DODRŽIAVANÍM HYGIENICKÝCH POŽIADAVIEK
Pri podozrení na pendemiu, či nedodržaní potrebných opatrení môže byť oprava odložená.
K vykonaniu opravy treba predložiť negatívný test na Covid 19 alebo očkovací preukaz

čistenie     spustenie pred sezonou    opravy     nastavenie     výmena

kotle do roku 2010: Dakon, Destila, Bengal, Gazex, Eta, Viadrus, Oskar, PKM, Protherm, Junkers, Celtic, Minitherm, Mora
staré gamaty Mora251, 6111, 6410, 6420, 6155, Gamat 4000, Gamat 461, Lampart 3, 4, 5, Karma 21, Beta 2,3,4,5 a pod.

!!! neservisujeme kondenzačné kotle   !!!


MAIL: olsonsro692@gmail.com

..

…………………….   miku  ……………..